40_thuong_hieu_cong_ty_gia_tri_nhat_ddbi.jpg

Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này theo phương pháp đánh giá của Forbes, tính toán vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những thương hiệu giá trị nhất là thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các ngành mà thương hiệu đóng vai trò chủ đạo. Việc tiếp tục nằm trong danh sách năm nay với giá trị thương hiệu 81 triệu đô la Mỹ, xếp vị trí 20 cho thấy chiến lược phát triển bền vững và đúng đắn, sự sáng tạo cùng nỗ lực không ngừng của THACO nhằm giữ vững ngôi vị số 1 trong ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam.