KSK-KVBB1.jpg

Ý thức được quyền lợi cũng như để bảo vệ sức khỏe bản thân, các CB.CNV đã tham gia khám các danh mục của chương trình năm nay, đó là: khám tổng quát, phân tích nước tiểu, đường máu, mỡ máu, siêu âm ổ bụng nhằm phát hiện triệu chứng, những dấu hiệu bệnh lý liên quan để có biện pháp phòng bệnh và theo dõi, điều trị kịp thời. 

KSK-KVBB.jpg

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Thaco đối với đời sống của CB.CNV, giúp CB.CNV Công ty đảm bảo sức khỏe, an tâm công tác, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Theo kế hoạch được triển khai, trong tháng 11 & 12/2015, các đơn vị tỉnh trực thuộc KVBB cũng sẽ tổ chức chương trình khám sức khỏe cho CB.CNV trực thuộc tại đơn vị theo các danh mục khám chỉ định.