^A4FB9DD29D3E594C55E1B592027151639D19527CF7E1732F78^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của Tổng công ty, hoạt động kinh doanh xe thương mại và xe du lịch, hoạt động Tài chính - Kế toán để CB.CNV chi nhánh khu vực Bắc bộ nắm bắt được các định hướng, quan điểm quản trị, kinh doanh xuyên suốt từ TCT đến các khu vực - đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2016 cũng như các giai đoạn phát triển tiếp  theo. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Bảo Sơn - GĐ KVBB đã trình bày báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của khu vực với doanh số xe bán ra đạt 11.873 xe thương mại và 13.841 xe du lịch, số lượng SR/ĐL tại khu vực là 63 đơn vị, lợi nhuận sau thuế đạt trên 165 tỷ đồng. Đồng thời GĐ KVBB cũng đã nêu ra những giải pháp và kế hoạch cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, bám sát định hướng chiến lược đã đề ra của TCT để hoàn thành kế hoạch năm 2016 với doanh số đặt ra là 25.658 xe thương mại, 36.096 xe du lịch, lợi nhuận hệ thống Showroom đạt 449 tỷ và hệ thống bán lẻ phát triển lên 83 SR/ĐL.

^FFAF2CFE99C3A0AA2E0A42CB89AA5FE7C7B0EDF6850D9A3DEC^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Bá Dương đã nêu ra những cơ hội và thách thức của Thaco KVBB trong 6 tháng cuối năm cũng như các giai đoạn tiếp theo trước những biến chuyển của thị trường trong nước và tình hình kinh tế khu vực và thế giới. Đặc biệt, Chủ tịch đã nhấn mạnh vai trò của hệ thống phân phối đồng thời phân định rõ nhiệm vụ trong công tác kinh doanh - phân phối để phát triển hoạt động kinh doanh, gia tăng thị phần của THACO. Bên cạnh đó, Chủ tịch cũng khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao hệ thống quản trị, chú trọng hơn nữa đến việc xây dựng chính sách, quy định riêng, phù hợp với từng ngành nghề để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đà cho sự phát triển bền vững của THACO.

^2060338239EC371745A79826301F90FEF73655D0652E8295F0^pimgpsh_fullsize_distr.jpg