DSC07978.JPG
Chương trình nhằm nâng cao năng lực tư vấn sản phẩm, kỹ năng đàm phán khách hàng, tiến tới xây dựng đội ngũ nhân sự nguồn, đồng thời hướng tới việc chuyên nghiệp hóa quy trình dịch vụ phụ tùng, nâng cao kỹ năng dịch vụ cho đội ngũ quản lý cũng như kỹ thuật viên, mang lại những giá trị phục vụ ngày càng cao cho khách hàng.

IMG_7754.JPG