tuyendung2.jpg

Tại Ngày hội, sinh viên được giao lưu, học hỏi, tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng, trực tiếp phỏng vấn vào vị trí công việc phù hợp. Kết thúc chương trình, BP nhân sự KVBB đã tiếp nhận hơn 250 hồ sơ, trong đó có nhiều ứng viên tiềm năng hứa hẹn là những nhân viên triển vọng của Công ty trong tương lai. “Ngày hội việc làm” đã góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời cũng là dịp để quảng bá hình ảnh THACO tới cộng đồng, tăng mức độ nhận diện thương hiệu của công ty.

tuyendung4.jpg