Morning.jpg

Công ty Taxi Sài Gòn Hoàng Long là công ty thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, có bề dày hoạt động trong lĩnh vực taxi từ năm 2007. Taxi Sài Gòn Hoàng Long hiện là đối tác truyền thống của Thaco từ năm 2012 đến nay, với tổng số gần 130 xe Kia Morning được Thaco cung cấp nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh taxi của công ty.

Ông Trần Đình Tú – Tổng giám đốc công ty đã đánh giá cao chất lượng và giá cả, độ bền cũng như sự phù hợp của dòng xe Kia Morning đối với hoạt động kinh doanh của hãng. Bên cạnh đó, hệ thống xưởng dịch vụ trải rộng của Thaco Kia là một trong những điều kiện tiên quyết để Taxi Sài Gòn Hoàng Long chọn Thaco Kia làm đối tác chiến lược.

Đây là lần bàn giao xe thứ 3 với 15 xe trên tổng số 45 xe trong năm 2014 của Thaco Kia  KVNB cho Công ty Taxi Sài Gòn Hoàng Long. Thời gian tới, công ty có kế hoạch đầu tư thêm 20 xe Kia Morning nữa để đáp ứng nhu cầu mở rộng hệ thống kinh doanh taxi của công ty.