Morning.jpg

Theo ông Nguyễn Tuấn Mùi – Tổng Giám đốc doanh nghiệp cho biết, là đối tác lớn của Thaco, Công ty đánh giá cao về chất lượng xe, cũng như các dịch vụ hỗ trợ mà Thaco đã dành cho các đối tác lớn như công ty. Ông còn cho biết, sẽ đặt mua tiếp 105 xe Morning để phục vụ hoạt động dịch vụ của công ty trong thời gian tới.