Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT THACO, từ ngày 31/7 - 07/8, THACO INDUSTRIES tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 tại các tổng công ty, công ty trực thuộc Tập đoàn.

1920x1280

Tại hội nghị, đại diện Ban Lãnh đạo các tổng công ty, công ty trình bày chiến lược, công tác quản trị hệ thống và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của đơn vị. Qua đó giao chỉ tiêu KPI 6 tháng cuối năm 2023 đến từng xưởng sản xuất, phòng, ban, bộ phận, gồm chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, phát triển sản phẩm, chi phí sản xuất) và chỉ tiêu quản trị (năng suất lao động, quản trị hệ thống, quản lý chất lượng, sáng kiến cải tiến…), với mục tiêu để hoàn thành chỉ tiêu KPI của Tập đoàn thì từng tổng công ty, công ty, đơn vị, cá nhân phải hoàn thành KPI.

THACO 2 THACO 3 THACO 4

Về quản trị, các tổng công ty, công ty tiếp tục kiện toàn và nâng cấp quản trị; đồng thời đề cao vai trò của người đứng đầu và nâng cao vai trò của các nghiệp vụ (quản trị cơ bản, chuyên ngành và kinh doanh) trong công tác tham mưu cho Ban Lãnh đạo và tham gia quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh (tư vấn, hỗ trợ, giám sát, đào tạo); tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng, tay nghề cho đội ngũ nhân sự, qua đó phát triển nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển của tổng công ty, công ty và Tập đoàn.

THACO 1

6 tháng cuối năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các tổng công ty, công ty thuộc THACO INDUSTRIES tiếp tục nỗ lực sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, gia tăng năng lực sản xuất; đồng thời chuẩn hóa quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế tại thị trường trong nước và xuất khẩu.