Vừa qua, tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, THACO và UBND tỉnh Bình Dương đã ký biên bản ghi nhớ về xây dựng Khu công nghiệp Cơ khí và CNHT với quy mô đầu tư khoảng 26.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD). Bắt đầu từ năm 2023, THACO INDUSTRIES sẽ tập trung các nguồn lực để nghiên cứu dự án; UBND tỉnh Bình Dương sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ các thủ tục đầu tư xây dựng dự án theo thẩm quyền.

1_KHUC~1

edit--THACO-INDUSTRIES-sẽ-đầu-tư-khu-công-nghiệp-cơ-khí-tại-Bình-Dương-1

Bình Dương nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung có rất nhiều ưu thế để xây dựng khu công nghiệp cơ khí và CNHT như: Quá trình phát triển sản xuất lâu dài, cộng đồng doanh nghiệp lớn, lợi thế về hạ tầng, quỹ đất cũng như sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền.

Khu công nghiệp Cơ khí và CNHT tại Bình Dương không chỉ phục vụ lĩnh vực ô tô mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực công nghiệp khác. Việc hình thành khu công nghiệp cơ khí và CNHT sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nguyên liệu, tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển; đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển cộng đồng doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.