^C664300A128BE8591EEC076DDD169166D7EAF89192109B2D13^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Vàng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng, hiện đang sử dụng sản phẩm Thaco Hyundai của THACO. Đánh giá cao chất lượng, khả năng khai thác cùng hiệu quả kinh tế của sản phẩm, công ty tiếp tục đầu tư thêm 05 xe Thaco Hyundai HD270A để bổ sung phương tiện, mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm 2016.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Ông Đỗ Duy Việt - đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Vàng đã bày tỏ sự hài lòng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng cũng như chính sách bảo hành bảo dưỡng và chăm sóc khách hàng của THACO; đồng thời cho biết sau lô xe nhận bàn giao đợt này, công ty có kế hoạch đầu tư thêm 05 xe Thaco Hyundai HD270A trong thời gian tới.