^39616CF71DEC15E6B749F3C89C7115FA4071189F1A4AD33FE9^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Nội dung tập huấn được chia thành hai phần lý thuyết và thực hành xoay quanh các kiến thức cơ bản về PCCC như: tìm hiểu văn bản qui định về PCCC, nguyên nhân gây cháy nổ, các biện pháp phòng chống cháy nổ và cách sử dụng dụng cụ PCCC. Buổi diễn tập giúp CB.CNV nắm được những nội dung cơ bản trong nghiệp vụ PCCC, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc phòng chống cháy nổ tại đơn vị.