20170919_102111-16_46_55_210.jpg

Là một trong những doanh nghiệp luôn đồng hành và hỗ trợ cho công tác khuyến học của tỉnh thông qua việc trao tặng học bổng, hỗ trợ các trường học trên địa bàn đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị,... THACO đã được nhận bằng khen do Hội Khuyến học tỉnh trao tặng.

21685998_870198123129040_7822871932992008974_n.jpg