DS10thang.png

Doanh số tháng 10 của THACO đạt 7.282 xe bán ra, chiếm 38% thị phần VAMA. Trong đó, 3.275 xe thương mại và 4.007 xe du lịch, gồm: 2.127 xe Kia, 1.834 xe Mazda và 46 xe Peugeot.

Tính chung, tổng doanh số bán ra của THACO trong 10 tháng năm 2015 đạt 62.460 xe, gồm 30.940 xe thương mại và 31.520 xe du lịch, chiếm  38,1% thị phần VAMA. 

Untitled.png