dao-tao-CV-KVNB.jpg

Chương trình nhằm giới thiệu tổng quan các dòng xe Thaco Ollin, Thaco HD65/HD345/HD72, đồng thời thảo luận về đặc tính kỹ thuật và tình hình thị trường của sản phẩm so với các đối thủ.