PCCC (3).jpg

PCCC (1).jpg

PCCC (4).jpg

Đây là hoạt động thường niên do THACO phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC tại địa phương tổ chức hằng năm, nhằm huấn luyện kỹ năng thoát nạn, xử lý đám cháy giả định, dự kiến lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao ý thức và năng lực PCCC cho đội ngũ CB.CNV đang công tác tại đơn vị.

PCCC (5).jpg

PCCC (6).jpg