image003.jpg

Trong đó bao gồm: 3 xe Kia Moring, 1 xe Carens, 5 xe KIA K2700II và 2 xe Thaco Ollin 450A với tổng giá trị của hợp đồng là 4,4 tỷ đồng. Khách hàng cũng đánh giá cao về công năng của sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế và thái độ phục vụ tận tình của đội ngũ nhân viên. Dự định trong thời gian tới, trường sẽ đầu tư thêm 10 xe du lịch để phục vụ cho việc dạy lái xe.