Tin_Peugeot.jpg

Sau khi trực tiếp lái thử khách hàng đánh giá cao phiên bản Peugeot 408 Premium mới với nhiều thay đổi hữu ích trên xe. Chương trình diễn ra thành công thu hút hơn 56 khách hàng tham dự. Trong đó, có 24 lượt khách trực tiếp lái thử, 1 khách hàng ký kết hợp đồng và 5 khách hàng tiềm năng.