carcare Mazda - 1.jpg

carcare Mazda - 2.jpg

Chương trình nhằm hướng dẫn cách sử dụng, bảo dưỡng và chăm sóc xe Mazda đúng cách, tư vấn và giải đáp những thắc mắc của khách hàng về xe trong quá trình sử dụng thực tế; qua đó tăng cường mối liên hệ, sự tương tác qua lại giữa Showroom và khách hàng. 

carcare Mazda - 4.jpg

carcare Mazda - 5.jpg

Chương trình kết thúc với 29 xe được tiến hành bảo dưỡng.