pccc-02.jpg

Nội dung tập huấn xoay quanh các kiến thức cơ bản về PCCC, biện pháp PCCC, cách sử dụng công cụ, trang thiết bị PCCC và tham gia diễn tập các tình huống giả định về xử lý, ứng phó với đám cháy. Thông qua buổi diễn tập, CB.CNV tham gia đã nắm được các kỹ năng, quy trình phối hợp và triển khai chữa cháy, biết cách sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy, khả năng cứu hộ, thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.