carcare - Kia - 2.JPG

carcare - Kia - 5.JPG

Chương trình nhằm hướng dẫn cách chăm sóc xe đúng cách trong quá trình sử dụng thực tế, đồng thời giới thiệu, quảng bá dịch vụ chăm sóc khách hàng xe Kia, thể hiện sự quan tâm của đơn vị đối với khách hàng.

carcare - Kia - 7.JPG

Kết quả có 59 khách hàng tham gia và 18 xe được bảo dưỡng.