test-drive-Binh-Phuoc.jpg

Chương trình đã đón tiếp 38 lượt khách hàng tham dự và 23 lượt lái thử. Kết thúc chương trình, showroom Bình Phước đã ký kết được 2 hợp đồng HD345 và 1 hợp đồng K3000s.