image003.jpg

Chương trình thu hút 40 khách hàng tham dự, có 32 lượt lái thử và 5 KH tiềm năng sẽ ký hợp đồng vào tuần sau. Sự kiện đã tạo được hình ảnh tốt đối với KH và nâng cao nhận diện thương hiệu Mazda tại địa phương.