6. Thaco Ollin An Suong.jpg

Thaco Ollin là dòng sản phẩm tải trung, có linh kiện đồng bộ, chất lượng ổn định, công năng phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, sản phẩm có giá cả cạnh tranh, mang lại hiểu quả đầu tư cao là những điểm vượt trội để doanh nghiệp tin tưởng chọn đầu tư. Dự kiến Công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm xe vào thời gian tới.