Quy-tac---1.jpg

Bộ Quy tắc ứng xử được xây dựng dựa trên triết lý 8 chữ T, triết lý kinh doanh của công ty và tập thể CB.CNV Thaco trong suốt 18 năm qua. Quy tắc ứng xử giúp mỗi CB.CNV nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện các nội quy, quy tắc trong công ty; từ đó hình thành nên nét văn hóa riêng và đặc trưng của Thaco. 

Quy-tac---2.jpg