IMG_8615.jpg

Đây là 1 trong 4 đề tài thuộc dự án KHCN cấp nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe khách giường nằm cao cấp mang thương hiệu Việt Nam” do Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải chủ trì, được Bộ KHCN phê duyệt thuyết minh tổng quát dự án. Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng các quy trình công nghệ, tính toán, lựa chọn và thiết kế lắp đặt thiết bị theo dây chuyền công nghệ, khuôn mẫu để sản xuất các chi tiết nội thất bằng nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật cho xe khách giường nằm cao cấp mang thương hiệu Việt. Sau 1 năm thực hiện (3/2015 – 02/2016), đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra: đã làm chủ được các quy trình công nghệ và chế tạo được các loại sản phẩm nội thất bằng nhựa nhiệt dẻo của 3 loại công nghệ ép phun, tạo hình nhiệt và màng phức hợp, ứng dụng tốt cho xe khách giường nằm cao cấp Thaco. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở xếp loại Đạt và dự kiến sẽ tiếp tục được đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước vào tháng 4/2016.

IMG_8607.jpg