1.Đoàn viên và công nhân thu gom rác thải khu vực bên ngoài nhà máy Autocom.JPG

Đoàn viên và công nhân thu gom rác thải khu vực bên ngoài nhà máy Autocom.

Trong đó, “Ngày cuối tuần xanh” và “Ngày Thứ Bảy gọn gàng” được đoàn viên thanh niên và CBNV tại 35 nhà máy, đơn vị hưởng ứng và tổ chức thực hiện vào các ngày cuối tuần trong tháng 3 nhằm bảo vệ môi trường và duy trì 5S tại nơi làm việc.

Trong “Ngày cuối tuần xanh”, đoàn viên thanh niên các đơn vị ra quân vệ sinh môi trường xung quanh nhà máy, quét dọn, thu gom rác, khơi thông cống rãnh, nước thải…

2.Đoàn viên và công nhân thu gom rác thải khu vực bên ngoài nhà máy Autocom EDIT.jpg
Công việc dọn dẹp vệ sinh đòi hỏi nỗ lực tập thể nên ai cũng thấy thú vị với thời gian cuối tuần dành ra để cùng làm việc với mọi người.

10. Vệ sinh dọn rác khu vực bên ngoài nhà máy Nhíp.jpg
Vệ sinh dọn rác khu vực bên ngoài nhà máy Nhíp.

11. Vệ sinh dọn rác khu vực bên ngoài nhà máy Nhíp.jpg

Nhà máy Nhíp có tổng diện tích 2ha, do đó công việc hàng ngày của các nhân viên thu dọn vệ sinh có 
khối lượng rất lớn.

8. Quét dọn sàn nhà máy dây điện.jpg

Thực hiện 5S quét dọn sàn nhà máy dây điện.
“Ngày Thứ Bảy gọn gàng” còn tập trung vào các hoạt động 5S như dọn dẹp khu vực sản xuất và nơi làm việc sạch sẽ, ngăn nắp; kiểm tra, vệ sinh máy móc, thiết bị…Công việc dọn dẹp 5S luôn được chấp hành nghiêm chỉnh tại khu vực sản xuất. 

Các hoạt động này sẽ được Đoàn Thanh niên tiếp tục duy trì trong thời gian tới nhằm nâng cao ý thức của CBNV trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường và thực hiện 5S tại nơi làm việc, góp phần xây dựng môi trường làm việc “văn hóa và thuận tiện”, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.