1. Đào tạo tại nhà máy Tải.jpg

Khóa đào tạo được chia thành nhiều lớp, do cán bộ quản lý các đơn vị, nhà máy phụ trách giảng dạy. Tham gia khóa học, CBNV được phổ biến những kiến thức về nội dung, lợi ích của phương pháp 5S, triết lý Kaizen, phương thức quản trị tinh gọn, đồng thời tìm hiểu, nhận diện những tồn tại, hạn chế, lãng phí trong quá trình sản xuất, từ đó áp dụng các công cụ trên vào thực tiễn nhằm cắt giảm các loại lãng phí (hữu hình và vô hình), nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, đặc biệt là  năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý, lãnh đạo. Ngoài hình thức đào tạo tập trung, khóa học còn có các lớp học trực tuyến cho các CBNV tham gia. 

7. Đào tạo tại Autocom.jpg

6. Đạo tạo tại Autocom.jpg

5. Đào tạo tại nhà máy Tải..jpg

Tại THACO Chu Lai, phương pháp 5S, triết lý Kaizen và quản trị tinh gọn đã được triển khai áp dụng suốt nhiều năm qua và được duy trì, cải tiến liên tục ngày một hiệu quả. Bên cạnh củng cố kiến thức, khóa đào tạo còn nhằm nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi CBNV trong việc áp dụng các phương pháp trên vào công việc một cách khoa học, hiệu quả, tạo môi trường làm việc an toàn, thuận tiện, nêu cao tinh thần cải tiến, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu suất lao động.