MazdaPhap.jpg 

MazdaPhap1.jpg

Ông Đoàn Văn Quang - đại diện của Mazda tại Việt Nam và Ông Rimmy - đại diện của Mazda Nhật Bản tại Việt Nam đã đón tiếp và chia sẻ các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và hệ thống phân phối của Mazda tại Việt Nam, đồng thời mời đoàn khách tham quan thực tế showroom Mazda theo tiêu chuẩn 3S tại Việt Nam.

MazdaPhap3.jpg

MazdaPhap2.jpg