image003.png

Chương trình chủ yếu giới thiệu kiến thức căn bản về ô tô, những thông tin tổng quát của Mazda CX-5, Mazda BT 50. Khóa học nhằm giúp các TVBH nắm được những lợi điểm bán hàng vượt trội của Mazda CX-5 và BT-50 cũng như các kỹ năng cần thiết để trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả.