nstc4_191013_con1.JPG
 
Với số lượng học viên lớn và có nhu cầu mua xe du lịch cao, Showroom Mazda Giải Phóng đã chủ động đưa thương hiệu Mazda trực tiếp đến những đối tượng khách hàng tiềm năng này, đồng thời tư vấn sản phẩm, khả năng tài chính cho các đối tượng khách hàng quan tâm. Kết thúc chương trình, đã có 2 hợp đồng được ký kết và tiếp cận được thông tin của hơn 20 khách hàng tiềm năng mua xe.

nstc4_191013_con2.JPG