dao tao Chu Lai.jpg

Chương trình được thực hiện dành cho 39 CBCNV là giảng viên, giáo viên cơ hữu và CB.CNV tham gia công tác giảng dạy tại Trường CĐN Chu Lai Trường Hải. Tham gia lớp học các học viên được chia sẻ những kiến thức về công tác chuẩn bị như thiết lập mục tiêu khóa học, thiết kế bài giảng, chuẩn bị phương tiện giảng dạy, cách nhận biết và khắc phục những lỗi thường gặp, nguyên tắc Drum và những lời khuyên giúp tự tin hơn khi tiến hành giảng dạy. Kết thúc lớp đào tạo, các học viên được tham gia thực hành tại chỗ, lớp học do giảng viên Trung tâm đào tạo iNet Đà Nẵng thực hiện.