30_nam_tuoi_dang_Kim_Lan_1.jpg

Đồng chí Thái Duy Hùng - Bí thư Đảng ủy đã phát biểu ghi nhận những chặng đường rèn luyện cũng như những đóng góp, cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Kim Lân trong suốt 30 năm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, trải qua nhiều cương vị công tác, với tư cách là một Đảng viên, nhiều năm qua, đồng chí đã không ngừng học tập, làm việc và cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng,  và công ty, luôn là tấm gương cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo. Đồng thời, đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong cương vị công tác của mình, và đặc biệt phải đào tạo được đội ngũ trẻ kế cận.

30_nam_tuoi_dang_Kim_Lan_2.jpg

Thay mặt Đảng ủy đồng chí Thái Duy Hùng đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Kim Lân.

30_nam_tuoi_dang_Kim_Lan_3.jpg