DSC_0045.jpg

DSC_0080.jpg

Tại buổi lễ, Thạc sĩ Phan Tiềm - Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả hoạt động trong năm học vừa qua: cụ thể nhà trường đã tổ chức đào tạo cho 1.881 sinh viên ở 3 trình độ: Cao đẳng (234 sinh viên), Trung cấp (442 sinh viên), Sơ cấp (1.205 sinh viên); tổ chức tốt nghiệp ra trường cho 625 học sinh sơ cấp nghề và 100% đều được nhận vào làm việc ở các nhà máy thuộc KPH. Trong năm học 2015 – 2016, nhà trường sẽ đào tạo cho 2400 sinh viên với 80 lớp. Trong đó: Trường sẽ tuyển mới: 1753 sinh viên ở trình độ cao đẳng là 240 sinh viên/6 lớp; trình độ trung cấp: 631 học viên/ 9 lớp; trình độ sơ cấp 882 học viên/ 15 lớp

DSC_0075.jpg

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Thanh biểu dương những thành tích và đóng góp của nhà trường, ông cũng nêu ra các yêu cầu mà nhà trường cần phấn đấu đạt được trong năm học mới 2015 - 2016 như: mở rộng quy mô đào tạo của trường không chỉ phục vụ cho THACO, mà còn phục vụ cho khu kinh tế mở Chu Lai, cho tỉnh và khu vực. Hoàn chỉnh nội dung giảng dạy phù hợp với nhu cầu thời đại theo hướng hiện đại hóa, khoa học… gắn liền với yêu cầu sản xuất, thị trường lao động. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm trên cơ sở nâng cấp và chuẩn hóa; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu đào tạo và hội nhập. Chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho đào tạo, đảm bảo yêu cầu đào tạo Kỹ năng nghề. Tăng cường thi đua học tốt - dạy tốt, tham gia các hội thi, hội giảng… Chú trọng giáo dục đạo đức và lối sống, chính trị trong học sinh sinh viên. Hợp tác với các tổ chức Jica, Javada nhằm tiếp cận công nghệ và tri thức.

DSC_0098.jpg

Tại chương trình, THACO cũng đã trao thưởng cho đại diện giáo viên và học viên tiêu biểu trong năm học qua của nhà trường. 

le-khai-giang-3.jpg

DSC_0035.jpg

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu đã tham quan thực tế quy mô và hoạt động đào tạo thực hành tại Xưởng thực hành trường CĐN CL -TH.

DSC_0168.jpg

LE-KHAI-GIANG.jpg