nstc1_281013_con1.jpg 

Sau khi công bố quyết định kết nạp đoàn viên mới, 812 CB.CNV được kết nạp trở thành Đoàn viên Công đoàn của Công đoàn thành viên KPH Chu Lai. Phát biểu tại lễ kết nạp, ông Thái Duy Hùng – Phó TGĐ, Bí thư Đảng ủy Thaco đã nhấn mạnh tổ chức Công Đoàn cần nêu cao trách nhiệm chăm lo đời sống cho người lao động, đồng thời mỗi đoàn viên công đoàn cần nổ lực, rèn luyện phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ của người Đoàn viên, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng, phát triển Thaco.

nstc1_281013_con2.jpg