Kết-nạp-ĐV-Công-đoàn.jpg

Tham gia vào tổ chức Công đoàn, CB.CNV Thaco được chăm lo và bảo vệ quyền lợi một cách toàn diện, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân với công ty, với cộng đồng và xã hội.