upweb1.jpg

Nội dung chính là bàn về kế hoạch phát triển Model CKD mới 7 chỗ (MPV) bao gồm phiên bản máy xăng 2.0L và máy dầu 1.7L dự kiến sản xuất vào cuối năm 2014. Với dự án Model mới này, lãnh đạo Thaco Kia cho biết mục tiêu doanh số Kia sẽ tăng thêm 2.500 chiếc trong năm 2015.