CN-PHU-MY-HUNG-1.jpg

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thiện Mỹ - GĐ KVNB yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị cần đẩy mạnh các hoạt động, vừa đảm bảo hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015, đồng thời vừa thực hiện các công việc chuẩn bị cho năm 2016 và các năm tiếp theo. Sau khi kết thúc Hội nghị, BLĐ đơn vị phải họp triển khai kế hoạch cụ thể cho từng phòng ban, từng cá nhân nắm rõ để thực hiện, nhằm đạt kết quả cao nhất trong năm 2015.

CN-BINH-TAN-(4).jpg

Theo kế hoạch, các đơn vị còn lại sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị sơ kết từ ngày 13-31/7/2015.