^1D2AD1B19F4D481A5D44A6FAEC679C7980AF0A31E4D08FFE06^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Bá Dương nhấn mạnh: Bên cạnh việc đạt được mục tiêu doanh số, thị phần đã đề ra, Khu vực cần tập trung công tác quản trị và đào tạo. Trong đó, cấp quản lý phải ý thức việc tự đào tạo để nâng cao năng lực cá nhân, đáp ứng yêu cầu của Công ty trong giai đoạn hội nhập. 
Cũng tại Hội nghị, bà Nguyễn Thiện Mỹ - P. TGĐ Khối Quản trị Showroomm, Giám đốc KVNB đã tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và trình bày mục tiêu hoạt động của KVNB trong 6 tháng cuối năm 2016. 

^76B2A4E704D95AB5FD978D829B420554F53A0A19400D96D37A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
 
Cụ thể, đối với hoạt động kinh doanh xe, đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số và thị phần các dòng xe theo từng thị trường; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống xưởng dịch vụ. Cần tập trung hoàn thiện Sơ đồ tổ chức Miền, Chi nhánh tỉnh thành theo mô hình quản trị mới của THACO. Đối với việc phát triển hệ thống phân phối, tập trung hoàn thành các dự án trọng tâm đến cuối năm 2016 theo đúng tiến độ.

^5C8821682E116B337797A8C48A6170822D73146AA7284BD238^pimgpsh_fullsize_distr.jpg