Le_phat_dong.jpg

UBND tỉnh Quảng Nam đã tuyên dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ – PCCC giai đoạn 2011-2015. Khu Phức Hợp Chu Lai – Trường Hải là 1 trong 5 tập thể tiêu biểu vinh dự được ông Lê Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Đại diện KPH, ông Nguyễn Minh Hảo – Ủy viên Ban chỉ đạo ATVSLĐ – PCCN KPH, Phó phòng Hành chính đã tham dự hội nghị và nhận bằng khen.