Cảng Chu Lai - Trường Hải trong khu phức hợp - Ảnh: H.X.H

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp ở khu phức hợp này tiếp tục giữ vững “phong độ” như Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô Vina - Mazda (nộp hơn 1.052 tỉ đồng), Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải (gần 692 tỉ đồng). Riêng mức đóng góp của Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải cũng đã nhiều hơn so với tổng các khoản thuế do khối doanh nghiệp nhà nước và FDI gộp lại (chỉ có 475 tỉ đồng).

Trước đó, hai công ty Vina - Mazda và ô tô du lịch Trường Hải đã xếp vị trí thứ 1, thứ 2 trong danh sách các doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất tại Quảng Nam trong năm 2014 (lần lượt là 1.267 và 1.234 tỉ đồng).

H.X.H