nstc3_261013_con.jpg
 
Lớp học do kỹ sư Phan Thành Hưng – Phòng điều độ giao xe, công ty Giao nhận vận chuyển hướng dẫn. Tham gia lớp đào tạo, các học viên được trang bị những kiến thức về cấu tạo, thiết bị và kỹ năng sử dụng, điều khiển xe ben D2250. Chương trình cũng là cơ hội giúp nâng cao kĩ năng nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe trung chuyển tại KPH Chu Lai Trường Hải.