trien khai (3).jpg

Tại chương trình, bà Nguyễn Thiện Mỹ đã trình bày về mô hình quản trị của Khối bán lẻ, nêu rõ tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, theo đó với tinh thần “Tận tâm phục vụ khách hàng”, Khối Bán lẻ đề ra Chiến lược phát triển HTSR quy mô, kiểu mẫu theo tiêu chuẩn của các thương hiệu xe du lịch và trung tâm tải bus; đạt doanh số và thị phần cao trong kinh doanh ô tô; mô hình quản trị Khối-chi nhánh đáp ứng chiến lược & yêu cầu quản trị của THACO. Đồng thời, phải kiện toàn bộ máy nhân sự Khối, chi nhánh để thành lập được một đội ngũ nhân sự lãnh đạo chủ chốt có tư duy chiến lược và năng lực quản trị. Cũng tại chương trình, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Khối và Khu vực và Công ty PC/CV tại Khu vực đã trình bày chi tiết về Sơ đồ tổ chức theo cấu trúc mới, nêu rõ nhiệm vụ từng vị trí để từ đó thống nhất quy trình tác nghiệp xuyên suốt từ Khối đến từng chi nhánh cũng như lấy đó làm cơ sở triển khai các kế hoạch từ nay tới cuối năm 2018. Chương trình cũng đánh giá các bất cập hiện tại và những yêu cầu mà các chi nhánh đã đưa ra đối với Công ty phân phối, Quản trị Hệ thống showroom và các mảng trong nghiệp vụ.

trien khai (2).jpg

Kết luận chương trình, bà Nguyễn Thiện Mỹ đã nhấn mạnh nội dung công việc trọng tâm cho chi nhánh trong 6 tháng cuối năm 2018. Cụ thể cần củng cố quản trị, đưa ra quy trình, quy định để vận hành hệ thống thông suốt và hiệu quả. Các chi nhánh được yêu cầu phải chủ động trong điều hành và tác nghiệp với các phòng ban Khối. Lãnh đạo chi nhánh cần trình bày để toàn thể CB.CNV tại đơn vị hiểu được cấu trúc, công việc nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất và tác nghiệp hiệu quả.

trien khai (1).jpg