image0011.jpg

Tại khóa huấn luyện, các kỹ thuật viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác chữa cháy, quy trình chữa cháy khi nhận được lệnh chữa cháy đến khi kết thúc hoạt động chữa cháy, thực hành thực tế chữa cháy theo đội nhóm... khóa huấn luyện sẽ diễn ra từ ngày 10.3 – 25.3.2014.