DSC_0316.jpg

Quản trị tinh gọn (QTTG) là tư duy và phương thức quản trị tập trung vào việc giữ hoặc tăng doanh thu một cách bền vững và tập trung tối đa việc cắt giảm chi phí lãng phí (đặc biệt là chi phí lãng phí trong tư duy và phương pháp làm việc) thông qua các công cụ QTTG như 5S, Kaizen, Quản lí trực quan, Jidoka, TPM... Đây là tư duy và phương pháp quản trị tiên tiến đã, đang được áp dụng phổ biến và thành công ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc... 

Tại THACO, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh đã làm việc và tìm hiểu cụ thể về thực tế và tình hình hoạt động, sản xuất tại KPH, những vấn đề, những tồn tại hiện có để xây dựng chương trình đào tạo thực tế, ứng dụng hiệu quả và phù hợp với THACO. Tham gia khóa học, mỗi học viên sẽ được tiếp thu những kiến thức, kỹ năng và tư duy của phương pháp quản trị tinh gọn và tâm thế tốt nhất, từ đó sẽ tự xây dựng cẩm nang về tâm thế tại đơn vị mình.