1.jpg

Tại khóa đào tạo, các học viên đã được hướng dẫn thực hiện thao tác trên phần mềm, hướng dẫn lập kế hoạch, quản lý, kiểm soát và phân tích chi phí hành chính; qua đó, học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi phí hành chính.