Trong 2 ngày 18 và 20/7, THACO INDUSTRIES phối hợp với Trường Cao đẳng THACO tổ chức khóa đào tạo Nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho hơn 90 nhân sự là quản lý, chuyên viên các công ty, đơn vị thuộc Tổng công ty Sản xuất Thiết bị chuyên dụng.

1920x1280

Khóa đào tạo tập trung vào các nội dung: Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng; các thuật ngữ, định nghĩa, yêu cầu trong bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015; phương pháp lập kế hoạch, vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và áp dụng vào thực tế tại các công ty, đơn vị…

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Việc áp dụng và đạt chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn này sẽ giúp doanh nghiệp có hệ thống quản lý tốt về chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. 

THACO 1

Qua khóa đào tạo, các học viên nắm vững nội dung, kỹ năng áp dụng các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào thực tiễn sản xuất, giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.