1. Phổ biến các kiến thức liên quan đến công tác PCCC-edit.jpg

Phổ biến các kiến thức liên quan đến công tác PCCC

Tham gia khóa huấn luyện, gần 130 học viên được phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC, tầm quan trọng, nguyên tắc và quy trình PCCC, một số đội hình PCCC cơ bản, các phương pháp kiểm tra an toàn về PCCC, kỹ năng chữa cháy và thoát nạn khi có đám cháy xảy ra... Cùng với học lý thuyết, học viên được hướng dẫn thực hành các nghiệp vụ PCCC, sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC tại chỗ, xử lý các tình huống cháy giả định… 

8. Hướng dẫn sử dụng và kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ bình dưỡng khí và mặt nạ PCCC edit.jpg

Hướng dẫn sử dụng và kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ bình dưỡng khí và mặt nạ PCCC 

10. Thực hành chữa cháy giả định bằng xe chữa cháy edit.jpg

Thực hành chữa cháy giả định bằng xe chữa cháy

Thông qua khóa đào tạo, lực lượng PCCC cơ sở đã được nâng cao nghiệp vụ xử lý, ứng phó với các sự cố cháy nổ, đồng thời chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ mất an toàn về cháy nổ tại nhà máy, đơn vị. Sau khóa huấn luyện, các học viên tham gia thi đánh giá chất lượng và được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.