12.jpg

Đại diện SHB, ông Nguyễn Văn Lê - TGĐ và đại diện Thaco, ông Vũ Bảo Quốc - PTGĐ TCKT chủ trì cuộc họp. Trong buổi làm việc, Thaco đã đưa ra những phân tích và đánh giá kết quả quan hệ tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và tín dụng hỗ trợ bán lẻ giữa Thaco và SHB. Cuối buổi họp, 2 bên đã thống nhất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ tín dụng, đặt ra chỉ tiêu giải ngân tín dụng bán lẻ 1.000 tỷ đồng cho khách hàng showroom và 2.000 tỷ đồng cho đại lý.