hop vs eximbank (2).jpg

Tại cuộc họp, ngân hàng Eximbank đã công bố hạn mức tín dụng 10.000 tỷ đồng cho THACO, đồng thời xây dựng hạn mức tín dụng bán lẻ cho khách hàng mua xe của Công ty với lãi suất cạnh tranh. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã trao đổi định hướng hợp tác 6 tháng cuối năm 2017 nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

hop vs eximbank (1).jpg