THADI-HVG2.jpg

HVG là công ty đã có kinh nghiệm 15 năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu cá da trơn lớn nhất Việt Nam, với chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu, theo quy trình công nghệ Châu Âu an toàn và chất lượng cao. 

thadi 2.jpg

Trong nội dung thỏa thuận hợp tác chiến lược, THADI sẽ đầu tư vào HVG với tỷ lệ 35% cổ phần, đồng thời tham gia hỗ trợ HVG trong các hoạt động tái cấu trúc, chấn chỉnh lại chiến lược cũng như hỗ trợ những khó khăn về tài chính trong thời gian sắp tới; đầu tư 65% vào liên doanh THADI – HVG trong mảng sản xuất heo giống; và đầu tư chăn nuôi heo thịt theo tiêu chuẩn thực hành của cơ quan an toàn thực phẩm Châu Âu (EFSA) cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.